Rejestracja

Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, powinno zawierać: wielkie/małe litery, cyfry oraz znaki specjalne (@, #, $, %, ! ...)